Monday 19 Aug Mon 19 Aug
Tuesday 20 Aug Tue 20 Aug
Wednesday 21 Aug Wed 21 Aug
Thursday 22 Aug Thu 22 Aug
Friday 23 Aug Fri 23 Aug
Saturday 24 Aug Sat 24 Aug
Sunday 25 Aug Sun 25 Aug
 
Allrounder Early Bird 07:30 - 08:30 Pierre Houben 
Starke Kurveb 09:00 - 10:00 Pierre Houben 
Allrounder 10:00 - 11:00 Pierre Houben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allrounder 16:30 - 17:30 Pierre Houben 
 
True Fruits 17:45 - 18:45 Pierre Houben 
 
Allrounder 19:00 - 20:00 Pierre Houben 
 
Robuster 20:15 - 21:15 Pierre Houben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starke Kurveb 16:30 - 17:30 Aaron Glaesner 
 
Allrounder 17:45 - 18:45 Aaron Glaesner 
 
Allrounder 19:00 - 20:00 Aaron Glaesner 
 
Robuster 20:15 - 21:15 Aaron Glaesner 
Allrounder Early Bird 06:30 - 07:30 Pierre Houben 
Allrounder 07:30 - 08:30 Pierre Houben 
Starke Kurveb 09:00 - 10:00 Pierre Houben 
Allrounder 10:00 - 11:00 Pierre Houben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explosiver 16:30 - 17:30 Pierre Houben 
 
Allrounder 17:45 - 18:45 Pierre Houben 
 
Robuster 19:00 - 20:00 Pierre Houben 
 
Allrounder 20:15 - 21:15 Pierre Houben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starke Kurveb 16:30 - 17:30 Meike Wüst 
 
Allrounder 17:45 - 18:45 Meike Wüst 
 
Allrounder 19:00 - 20:00 Meike Wüst 
 
Robuster 20:15 - 21:15 Meike Wüst 
Allrounder Early Bird 06:30 - 07:30 Pierre Houben 
Allrounder 07:30 - 08:30 Pierre Houben 
Starke Kurveb 09:00 - 10:00 Pierre Houben 
Allrounder 10:00 - 11:00 Pierre Houben 
 
 
 
 
 
 
 
True Fruits 16:00 - 17:00 Aaron Glaesner 
 
Allrounder 17:00 - 18:00 Aaron Glaesner 
 
Robuster 18:15 - 19:15 Aaron Glaesner 
 
Allrounder 19:30 - 20:30 Aaron Glaesner 
 
 
 
Starke Kurveb 09:00 - 10:00 Pierre Houben 
 
Allrounder 10:15 - 11:15 Pierre Houben 
 
Explosiver 11:30 - 12:30 Pierre Houben 
 
 
Allrounder 14:00 - 15:00 Pierre Houben 
Allrounder 15:15 - 16:15 Pierre Houben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starke Kurveb 10:00 - 11:00 Meike Wüst 
 
Allrounder 11:15 - 12:15 Meike Wüst 
 
Robuster 12:30 - 13:30 Meike Wüst 
Allrounder 13:45 - 14:45 Meike Wüst